Strona rozliczeniowa to uniwersalna strona zawierającą standardową objętość tekstu. Nie ma ona żadnego związku z ze stroną fizyczną. W życiu spotykamy się z różnorodnymi stronami, na przykład strona dokumentu otrzymanego od urzędu lub strona gęsto zapisanej ulotki leku. Takie fizyczne strony bardzo trudno porównać, dlatego podstawą ustalenia ceny tłumaczenia pisemnego jest objętość tekstu źródłowego wyrażona w standardowych stronach rozliczeniowych. Objętość tekstu określa się na podstawie statystyki edytora tekstu Microsoft Word. Przy wyliczaniu objętości tekstu w plikach innych niż Microsoft Word korzystamy ze specjalistycznych narzędzi.

Przy tłumaczeniach zwykłych, strona rozliczeniowa liczy 1 500 znaków bez spacji i ze znakami interpunkcyjnymi. Możemy również przyjąć inne jednostki rozliczeniowe np. słowa, zgodnie z wymaganiami klienta.

W tłumaczeniach uwierzytelnionych (przysięgłych), strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).

Łączna cena tłumaczenia ustalana jest z zaokrągleniem do 0,5 strony w górę dla tłumaczenia zwykłego, a dla tłumaczenia uwierzytelnionego do 1 strony standardowej. Jeżeli dokument zawiera nieedytowalną grafikę w której znajduje się tekst, najpierw zamienimy tekst graficzny na edytowalny, aby ustalić liczbę znaków tekstu a następnie liczbę stron standardowych.