FAQ – odpowiedzi na częste pytania

FAQ – odpowiedzi na częste pytania2020-01-18T21:45:32+01:00
Czy tłumaczenia ekspresowe są drogie?2020-01-18T22:05:30+01:00

Tłumaczenia ekspresowe, czyli wykonywane w szczególnie krótkim czasie są droższe niż wykonywane w czasie standardowym.

Można wymieć kilka powodów. Tłumaczenia wykonywane w ciągu kilku godzin, wieczorem, przez noc wymagają od tłumacza większego wysiłku umysłowego i skupienia. Za taką pracę tłumacz oczekuje stosownego wynagrodzenia, adekwatnego do włożonej pracy. W razie konieczności zatrudnienia grupy tłumaczy, projekt wymaga od nich również większego zaangażowania polegającego na wspólnym uzgodnieniu terminologii oraz stylistyki. Może być konieczne także zatrudnienie dodatkowego korektora do koordynacji i ostatecznego skorygowania finalnego dokumentu.

Jak zapłacić za tłumaczenie?2020-02-07T13:38:44+01:00

Opłatę za tłumaczenia wykonane dla firm pobieramy po wykonaniu usługi. Wystawiamy faktury VAT, z płatnością przelewem na konto bankowe, z terminem płatności ustalonym z klientem.

Dlaczego stosujemy stronę rozliczeniową 1500 znaków bez spacji?2020-12-02T17:45:16+01:00

Wyjaśnienie, co to jest strona rozliczeniowa można znaleźć tutaj.

Stroną rozliczeniową 1800 znaków ze spacjami uznaje się za równoważną stronie 1500 znaków bez spacji. Przy dużych partiach tekstu różnice są minimalne

W eulingo.eu stosujemy stronę rozliczeniową 1500 znaków bez uwzględniania spacji, ponieważ jest to korzystne dla klientów. Mniej doświadczeni klienci niekiedy formatują dokumenty korzystając ze spacji lub tabulatorów. Wielokrotnie wciskają spację, aby wypośrodkować tekst lub zaznaczyć akapit. Firmy stosujące stronę standardową ze spacjami obciążają klienta za takie powtórzone puste znaki. My tego nie robimy. W naszej stronie standardowej nie występują żadne puste znaki. Liczymy jedynie tekst.

W jakim formacie najlepiej przesłać dokument do tłumaczenia?2020-05-06T12:51:22+02:00

Dokumenty do przetłumaczenia najlepiej przesłać w standardowych plikach pakietu MS-Office, jak docx, xlsx, pptx. Możemy jednak obsłużyć inne formaty. Stosujemy specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania tłumaczenia. Oprogramowanie to umożliwia nam pracę na plikach w większości stosowanych współcześnie formatów. Do formatów tych należą między innymi wszelkie odmiany HTML, XML, XLIFF, pliki do składu graficznego Adobe InDesign oraz inne formaty najczęściej spotykane w automatyce.

Przyjmujemy również do tłumaczenia dokumenty w plikach graficznych, jak PDF, jpg, gif, tiff, a także dokumenty w formie papierowej. Dokument papierowy można wysłać do nas na nasz adres korespondencyjny.

Czy tłumaczenie dokumentu technicznego będzie fachowo wykonane?2020-12-02T17:19:30+01:00

Rekrutacja tłumaczy, z którymi podejmiemy współpracę, to złożony, wieloetapowy proces. Służy on wyłonieniu osób o najlepszym przygotowaniu językowym i merytorycznym. Tylko takim osobom powierzamy wykonywanie przekładu dokumentów. Wszystkie tłumaczenia wykonują osoby, które zawodowo zajmują się tłumaczeniem i dla których język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym (native speaker) oraz posiadające wiedzę z zakresu danej branży, odpowiednio dobrane do tematyki tłumaczenia. Dlatego wśród naszych tłumaczy są min. inżynierowie, lekarze, biotechnolodzy, filolodzy, prawnicy.

Co to jest strona rozliczeniowa?2020-12-02T17:30:57+01:00

Strona rozliczeniowa to uniwersalna strona zawierającą standardową objętość tekstu. Nie ma ona żadnego związku z ze stroną fizyczną. W życiu spotykamy się z różnorodnymi stronami, na przykład strona dokumentu otrzymanego od urzędu lub strona gęsto zapisanej ulotki leku. Takie fizyczne strony bardzo trudno porównać, dlatego podstawą ustalenia ceny tłumaczenia pisemnego jest objętość tekstu źródłowego wyrażona w standardowych stronach rozliczeniowych. Objętość tekstu określa się na podstawie statystyki edytora tekstu Microsoft Word. Przy wyliczaniu objętości tekstu w plikach innych niż Microsoft Word korzystamy ze specjalistycznych narzędzi.

Przy tłumaczeniach zwykłych, strona rozliczeniowa liczy 1 500 znaków bez spacji i ze znakami interpunkcyjnymi. Możemy również przyjąć inne jednostki rozliczeniowe np. słowa, zgodnie z wymaganiami klienta.

W tłumaczeniach uwierzytelnionych (przysięgłych), strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).

Łączna cena tłumaczenia ustalana jest z zaokrągleniem do 0,5 strony w górę dla tłumaczenia zwykłego, a dla tłumaczenia uwierzytelnionego do 1 strony standardowej. Jeżeli dokument zawiera nieedytowalną grafikę w której znajduje się tekst, najpierw zamienimy tekst graficzny na edytowalny, aby ustalić liczbę znaków tekstu a następnie liczbę stron standardowych.

Jakie są ceny za tłumaczenie?2020-02-07T13:53:52+01:00

Ceny za tłumaczenie są uzależnione od rodzaju dokumentu, specjalizacji, terminu wykonania, języka docelowego i źródłowego (tzw. pary językowej) oraz przeznaczenia dokumentu.

Nie można zatem podać jednej, sztywno ustalonej ceny tłumaczenia do stosowania w każdym przypadku. Można jednak zaznaczyć, że ceny tłumaczeń zaczynają się od 25 zł netto za stronę tekstu. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać bezpłatną, niezobowiązującą do zamówienia usługi wycenę tłumaczenia, prosimy o przesłanie dokumentu na adres eulingo(at)eulingo.eu

Jak wylicza się cenę za tłumaczenie?2019-12-29T15:45:06+01:00

Podstawą ustalenia ceny tłumaczenia pisemnego jest objętość tekstu źródłowego wyrażona w standardowych stronach rozliczeniowych, określana na podstawie statystyki edytora tekstu Microsoft Word. Przy wyliczaniu objętości tekstu w plikach innych niż Microsoft Word korzystamy ze specjalistycznych narzędzi.

Przy tłumaczeniach zwykłych, strona rozliczeniowa liczy 1 500 znaków bez spacji i ze znakami interpunkcyjnymi. Możemy również przyjąć inne jednostki rozliczeniowe np. słowa, zgodnie z wymaganiami klienta.

W tłumaczeniach uwierzytelnionych (przysięgłych), strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).

Łączna cena tłumaczenia ustalana jest z zaokrągleniem do 0,5 strony w górę dla tłumaczenia zwykłego, a dla tłumaczenia uwierzytelnionego do 1 strony standardowej. Jeżeli dokument zawiera nieedytowalną grafikę w której znajduje się tekst, najpierw zamienimy tekst graficzny na edytowalny, aby ustalić liczbę znaków tekstu a następnie liczbę stron standardowych.

Jak zamówić tłumaczenie?2020-02-07T13:56:55+01:00

Jak zamówić tłumaczenie? To bardzo proste. W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie dokumentu do wyceny pod adres eulingo(at)eulingo.eu. Po przesłaniu dokumentu specjalista obsługi klienta ustala jakie są Państwa potrzeby.

Do sporządzenia wyceny prosimy podać następujące informacje:

  • Udostępnić dokument do wyceny
  • Określić język docelowy
  • Określić wymagany termin (jeśli jest z góry narzucony)

Mając te informacje specjalista obsługi przesyła Państwu pełną wycenę wraz z wyszczególnieniem terminu. Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dokonania zamówienia. Na tym etapie, jeśli będzie to konieczne, ustala się wymagania, co do stosowanej terminologii oraz formy zgodnie z przeznaczeniem dokumentu.

Jeśli są Państwo zadowoleni z warunków wyceny prosimy o potwierdzenie zamówienia w wiadomości e-mail odpowiadając na wiadomość e-mail z wyceną. Żadna dodatkowa praca administracyjna nie jest z naszej strony wymagana.

Mam 2 strony do przetłumaczenia. Dlaczego wyceniono je na więcej stron?2020-02-07T13:37:14+01:00

Wycena według fizycznych kartek nie jest sprawiedliwa ani obiektywna. Dlatego tekst zawsze wyceniany jest według jego objętości, czyli liczby znaków. Podczas wyceny określamy liczbę znaków tekstu, a następnie liczbę stron standardowych po 1500 znaków bez spacji. W ten sposób wielkość czcionki ani fizyczny rozmiar kartki nie mają znaczenia.

Przyjrzyjmy się przykładowi małej ulotki załączanej do leków. Taka ulotka to zwykle jedna mała kartka zadrukowana z obu stron, pisana „drobnym maczkiem.” Gdy tekst z takiej ulotki wydrukuje się standardową czcionką 12 punktów na kartkach A4, może się okazać że potrzebnych będzie kilka kartek, aby zmieścić cały tekst ulotki.

Dlaczego tłumaczenie jednego zdania kosztuje tyle, co pół strony?2020-02-07T13:38:16+01:00

Producent lub sprzedawca produktu albo usługi zawsze określa pewną minimalną jednostkę towaru, jaką może sprzedać, aby jego działalność była rozsądna i opłacalna.

Dlatego kiedy mamy ochotę na czekoladę musimy kupić całą tabliczkę, chociaż zjemy jej tylko dwie kosteczki. Jeśli zabraknie nam płytek ceramicznych podczas remontu łazienki, to musimy kupić cały karton, chociaż potrzebujemy jednej płytki.

W branży tłumaczeń minimalną jednostką rozliczeniową jest ½ strony tekstu. Taka minimalna opłata gwarantuje, że koszty obsługi tłumaczenia nie przekroczą wynagrodzenia, jakie otrzymamy za wykonanie usługi, ponieważ czynności administracyjne są takie same dla tłumaczenia tylko jednego zdania i dla tłumaczenia kilku lub kilkudziesięciu stron.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?2020-02-07T13:37:38+01:00

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione)

Tłumaczenia przysięgłe wykonują tłumacze posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z kopii, należy ponadto stwierdzić, czy jest to kopia uwierzytelniona i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający.

Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto poświadcza za zgodność z oryginałem kopie oraz odpisy dokumentów obcojęzycznych (analogicznie do poświadczania kopii dokumentów polskojęzycznych przez notariusza).

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

Tłumaczenia przysięgłe są wymagane przez większość instytucji państwowych, urzędów i sądów. Takie tłumaczenia mają wartość dokumentów urzędowych.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe wykonują tłumacze, którzy nie muszą posiadać uprawnień tłumacza przysięgłego. Podstawowym wymaganiem w tego rodzaju tłumaczeniach nie jest wartość urzędowa dokumentu, ale właściwe wykonanie tłumaczenia zgodnie z potrzebami klienta. Przekłady katalogów, broszur, materiałów marketingowych, prasowych, witryn internetowych, umów, dokumentów handlowych, korporacyjnych, finansowych wykonuje się w większości jako tłumaczenia zwykłe. W tym celu zatrudnia się tłumacza z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, znajomością branży i znajomością języka na poziomie native speakera.

Od czego zależy cena tłumaczenia?2019-12-11T19:29:10+01:00

Cena tłumaczenia zależy od kilku istotnych czynników:

  • objętość tekstu – liczba znaków
  • tematyka tekstu, stopień trudności, powszechność specjalizacji
  • wymagany czas realizacji
  • język źródłowy i docelowy tłumaczenia
  • format źródłowy
  • wymagany format docelowy
  • usługi dodatkowe wymagane do realizacji projektu
Go to Top