Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione)

Tłumaczenia przysięgłe wykonują tłumacze posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z kopii, należy ponadto stwierdzić, czy jest to kopia uwierzytelniona i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający.

Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto poświadcza za zgodność z oryginałem kopie oraz odpisy dokumentów obcojęzycznych (analogicznie do poświadczania kopii dokumentów polskojęzycznych przez notariusza).

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

Tłumaczenia przysięgłe są wymagane przez większość instytucji państwowych, urzędów i sądów. Takie tłumaczenia mają wartość dokumentów urzędowych.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe wykonują tłumacze, którzy nie muszą posiadać uprawnień tłumacza przysięgłego. Podstawowym wymaganiem w tego rodzaju tłumaczeniach nie jest wartość urzędowa dokumentu, ale właściwe wykonanie tłumaczenia zgodnie z potrzebami klienta. Przekłady katalogów, broszur, materiałów marketingowych, prasowych, witryn internetowych, umów, dokumentów handlowych, korporacyjnych, finansowych wykonuje się w większości jako tłumaczenia zwykłe. W tym celu zatrudnia się tłumacza z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, znajomością branży i znajomością języka na poziomie native speakera.