Dokumenty do przetłumaczenia najlepiej przesłać w standardowych plikach pakietu MS-Office, jak docx, xlsx, pptx. Możemy jednak obsłużyć inne formaty. Stosujemy specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania tłumaczenia. Oprogramowanie to umożliwia nam pracę na plikach w większości stosowanych współcześnie formatów. Do formatów tych należą między innymi wszelkie odmiany HTML, XML, XLIFF, pliki do składu graficznego Adobe InDesign oraz inne formaty najczęściej spotykane w automatyce.

Przyjmujemy również do tłumaczenia dokumenty w plikach graficznych, jak PDF, jpg, gif, tiff, a także dokumenty w formie papierowej. Dokument papierowy można wysłać do nas na nasz adres korespondencyjny.