Tłumaczenia ekspresowe, czyli wykonywane w szczególnie krótkim czasie są droższe niż wykonywane w czasie standardowym.

Można wymieć kilka powodów. Tłumaczenia wykonywane w ciągu kilku godzin, wieczorem, przez noc wymagają od tłumacza większego wysiłku umysłowego i skupienia. Za taką pracę tłumacz oczekuje stosownego wynagrodzenia, adekwatnego do włożonej pracy. W razie konieczności zatrudnienia grupy tłumaczy, projekt wymaga od nich również większego zaangażowania polegającego na wspólnym uzgodnieniu terminologii oraz stylistyki. Może być konieczne także zatrudnienie dodatkowego korektora do koordynacji i ostatecznego skorygowania finalnego dokumentu.