Rekrutacja tłumaczy, z którymi podejmiemy współpracę, to złożony, wieloetapowy proces. Służy on wyłonieniu osób o najlepszym przygotowaniu językowym i merytorycznym. Tylko takim osobom powierzamy wykonywanie przekładu dokumentów. Wszystkie tłumaczenia wykonują osoby, które zawodowo zajmują się tłumaczeniem i dla których język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym (native speaker) oraz posiadające wiedzę z zakresu danej branży, odpowiednio dobrane do tematyki tłumaczenia. Dlatego wśród naszych tłumaczy są min. inżynierowie, lekarze, biotechnolodzy, filolodzy, prawnicy.