Podstawą ustalenia ceny tłumaczenia pisemnego jest objętość tekstu źródłowego wyrażona w standardowych stronach rozliczeniowych, określana na podstawie statystyki edytora tekstu Microsoft Word. Przy wyliczaniu objętości tekstu w plikach innych niż Microsoft Word korzystamy ze specjalistycznych narzędzi.

Przy tłumaczeniach zwykłych, strona rozliczeniowa liczy 1 500 znaków bez spacji i ze znakami interpunkcyjnymi. Możemy również przyjąć inne jednostki rozliczeniowe np. słowa, zgodnie z wymaganiami klienta.

W tłumaczeniach uwierzytelnionych (przysięgłych), strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).

Łączna cena tłumaczenia ustalana jest z zaokrągleniem do 0,5 strony w górę dla tłumaczenia zwykłego, a dla tłumaczenia uwierzytelnionego do 1 strony standardowej. Jeżeli dokument zawiera nieedytowalną grafikę w której znajduje się tekst, najpierw zamienimy tekst graficzny na edytowalny, aby ustalić liczbę znaków tekstu a następnie liczbę stron standardowych.